Dejavu Medikal

Covid-19 Antikor Test Kiti

Kullanım Amacı

COVID-19 IgG/IgM Hızlı Test Kaseti (Tam Kan/Serum/Plazma), birincil ve ikincil enfeksiyon tanısında yardımcı SARS-CoV-2’ye karşı oluşturulan tam kan, serum veya plazmadaki IgG ve IgM antikorlarını nitel olarak saptanması için hızlı bir kromatografik immunoserolojik testtir.

Prensip

COVID-19 IgG/IgM Hızlı Test Kaseti (Tam Kan/Serum/Plazma) tam kan, serum ve plazmada SARS-CoV-2’ye karşı antikorların saptanması için nitel, membran tabanlı immunoserolojik testtir. Bu test bir IgG antijeni ve bir IgM antijeni olmak üzere iki bileşenden oluşur. IgG bileşeninde, anti-insan IgG’si, IgG test hattı bölgesine kaplanır. Test sırasında, örnek test kasetindeki SARS-CoV-2 antijen kaplı parçacıklarla reaksiyona girer. Karışım membranın üst kısmına doğru kılcal etki ile kromatografik olarak göç eder ve IgG test hattı bölgesindeki anti-insan IgG’si ile reaksiyona girer. Eğer örnek SARS-CoV-2’ye karşı IgG antikorları içeriyorsa, IgG test hattı bölgesinde renkli bir çizgi görülecektir. IgM bileşeninde, anti-insan IgM, IgM test hattı bölgesinde kaplanır. Test sırasında, örnek anti-insan IgM ile reaksiyona girer. SARS-CoV-2’ye karşı IgM antikorları, eğer örnekte mevcutsa, test kasetindeki SARSCoV-2 antijen kaplı parçacıklar ile reaksiyona girer ve bu kompleks yine test kasetindeki anti-insan IgM tarafından yakalanır, IgM test hattı bölgesinde renkli bir çizgi oluşur.

Böylece, örnek SARS-CoV-2’ye karşı IgG antikorları içeriyorsa, IgG test hattı bölgesinde renkli bir çizgi görünecektir. Örnek SARS-CoV-2’ye karşı IgM antikorları içeriyorsa, IgM test hattı bölgesinde renkli bir çizgi görünecektir. Prosedürel bir kontrol görevi görmesi için, kontrol hattı bölgesinde uygun hacimde örnek eklendiğini ve örneğin membranda ilerlediğini gösteren renkli bir kontrol çizgisi her zaman oluşacaktır.

Dejavu Medikal

Ürün İçeriği

Test kaseti, membran üzerine kaplanmış anti-insan IgM, anti-insan IgG ve özgül antijenle birleştirilmiş kolloid altın parçacıkları içerir.

Hızlı Sonuç

Antikor Tanı Kiti 5-10 dk. içinde hızlı bir şekilde sonuç verir.

%98,89 Kesinlik Oranı

Test sonucu %98i89 oranında doğru sonuç verecektir.

Sağlık Bakanlığı Onaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir satış kitidir.

Uyarılar ve Önlemler
 • Sadece profesyonel in vitro tanı içindir. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
 • Tek kullanımlıktır.
 • Örneğin kaset içindeki şeride aktarıldığından emin olmak için, örneği örnek kuyucuğunun (S) tam olarak içine damlatınız.
 • Gereken miktarda örneğin eklenmesi için mikropipet kullanınız.
 • Örneğin veya kitin işlem yapıldığı bölgede yiyip içmeyiniz veya sigara içmeyiniz.
 • Tüm örnekleri enfeksiyöz ajan içeriyormuş gibi ele alın. Prosedür boyunca mikrobiyolojik tehlikelere karşı belirlenmiş önlemleri alın ve örneklerin uygun şekilde atılması için standart prosedürleri takip edin.
 • Kullanılan testler, örnekler ve potansiyel olarak kontamine olmuş malzemeler yerel düzenlemelere göre atılmalıdır.
 • Örnekler test edilirken laboratuvar önlükleri, tek kullanımlık eldivenler ve göz koruması gibi koruyucu giysiler giyin.
 • Nem ve sıcaklık sonuçları olumsuz etkileyebilir.
 • Test kitini içeren ambalajı oda sıcaklığına getirdikten sonra açınız. Bağıl nemin %60’dan düşük olduğu ortamlarda ambalajı açıp bir saat içinde kullanınız.
 • Örnekleri sıçratmaktan kaçınınız. Sıçrayanları hemen siliniz ve etkilenen yüzeyleri dekontemine ediniz.
 • Dejavu Medikal

  Dökümanlar (PDF)
  KATALOG KULLANIM KILAVUZU

  Türkçe

  Türkçe

  English

  English

  Deutsche

  Deutsche