Dejavu Medikal

Covid-19 Antijen Test Kiti

Kullanım Amacı

Bu ürün, insan nazofaringeal ve / veya orofaringeal sürüntülerde SARSCoV-2 (yeni koronavirüs) antijeninin in vitro kalitatif tespiti için kullanılır. Bu kullanım talimatı kullanımdan önce dikkatle okunmalı ve takip edilmelidir. Kullanım talimatlarından herhangi bir sapma varsa test sonuçlarının güvenilirliği garanti edilemez.

Prensip

Bu kit, immün kromatografi testi ile, numune, test kaseti boyunca ileridoğru hareket eder. Örnek SARS-CoV-2 antijenleri içeriyorsa, bu antijenlerkoloidal altın etiketli koronavirüs monoklonal antikoru ile bağlanacaktır. Bu bağışıklık kompleksi, koronavirüs monoklonal antikor yakalama ile zara sabitlenecek ve pozitif sonuç anlamına gelen mor çizgi oluşacaktır (T); Çizgirenk göstermiyorsa, bu negatif sonuç anlamına gelmektedir. Test kasetiayrıca bir test çizgisi (T) olup olmadığına bakılmaksızın mor renkte görünmesi gereken bir kalite kontrol çizgisini (C) içerir.

Ürün İçeriği

Test kaseti, test bölgesinde kaplı SARS-CoV-2 antikoru ve membran üzerindeki kontrol bölgesinde kaplanmış Keçi anti-tavuk IgY poliklonal antikoru içerir. Test kaseti, SARS-CoV-2 antikoru, tavuk IgY ve konjugatpedinde kaplanmış kolloidal altın konjugattan oluşur. Numuneekstraksiyon solüsyonu bir fosfat solüsyonudur.

Hızlı Sonuç

Antijen Tanı Kiti 15 dk. içinde hızlı bir şekilde sonuç verir.

%98,6 Kesinlik Oranı

Test sonucu %98,6 oranında doğru sonuç verecektir.

Sağlık Bakanlığı Onaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir satış kitidir.



Uyarılar ve Önlemler
 • Test, yalnızca insan nazofaringeal sürüntü veya orofaringeal sürüntüörneklerinin saptanması için kullanılan tek kullanımlık bir in vitro tanıtestidir. Uygulama kesinlikle talimatlara göre yapılmalıdır. Son kullanmatarihi geçmiş ve hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.
 • Test nemden uzak tutulmalıdır. Düşük sıcaklıkta saklanan testler veyanumuneler kullanılmadan önce oda sıcaklığına dengelenmelidir.
 • Çok uzun süre havaya maruz kalmaması ve nem nedeniyle testsonuçlarını etkilememesi için, alüminyum poşetlerden çıkarıldıktan sonramümkün olan en kısa sürede testler yapılmalıdır.
 • Çok uzun süre yerleştirilmiş veya kontamine olmuş örneklerikullanmayın. Lütfen bulaşıcı hastalıklar için laboratuvar test prosedürlerineuygun olarak çalışın. Kullanım sonrası atıklar, bulaşıcı maddelere uygunolarak işlenmeli ve atılmalıdır. Kullanılmış test tüplerini ve test cihazını uygun biyolojik tehlike atık konteynerine atın.
 • Çapraz kontaminasyonu önlemek için her örnek için temiz bir sürüntü çubuğu kullanın.
 • Yetersiz numune karıştırma, yetersiz miktar, hatalı tespit süresi vb. gibiyanlış işlemler sonuçların doğruluğunu etkileyebilir.
 • Kitin farklı partilerindeki bileşenler karıştırılamaz ve kullanılamaz.
 • Test için "taze numune" kullanmasını tavsiye edin, aynı gün testyapılamıyorsa, sürüntü çubuğu ile toplanan örnek, saklama ve transfer için-20°C'de ve kuru şartlarda tutulmalıdır.
 • Enfeksiyon kaynaklarını içeren ve şüphelenilen maddeler için uygunbiyogüvenlik güvence prosedürleri olmalıdır. Aşağıdakiler ilgili hususlardır:
 • • Örnekleri ve testleri eldivenlerle kullanın; • Numuneleri ağzınızla emmeyin; • Bu maddeleri tutarken sigara içmeyin, yemek yemeyin, içmeyin,kozmetik uygulamayın veya kontakt lens kullanmayın; • Dökülen örneği dezenfekte edin veya dezenfektanla test edin; • Tüm numuneleri, testleri ve potansiyel kirleticileri ilgili yerel düzenlemelere uygun olarak dezenfekte edin ve işleyin. • Testin her bir bileşeni, uygun kullanım ve saklama koşulları altında son kullanma tarihine kadar stabil kalır. Son kullanma tarihi geçmiş test kitinikullanmayın.


  Ek Açıklama

  DEJAVU COVID-19 Antijen Testi, Nazofaringeal ve Orofaringeal Swab ile SARSCoV-2 örneklemesi ile ifade edilen viral proteinlerin varlığını tespit eder.

  Bu ürün, antijenlerin in vitro kalitatif tespiti için kullanılır. İnsan nazofarengeal ve / veya orofaringeal sürüntülerde SARS-CoV-2 (yeni koronavirüs). Kullanım talimatı (IFU) test kitinde verilmiştir ve kullanımdan önce dikkatlice okunmalı ve izlenmelidir.

  Dejavu Medikal

  Dökümanlar (PDF)
  KATALOG KULLANIM KILAVUZU

  Türkçe

  Türkçe

  English

  English

  Deutsche

  Deutsche